CUM SĂ DEPUN CEREREA

DEPUNE CEREREA ÎN PERSOANĂ

 • Începând cu 31 iulie 2018 este posibil să vi se solicite date biometrice (amprente digitale și fotografii) la Centrele de Vize, în momentul depunerii unei solicitări de viză de vizitator, permis de studii sau muncă sau rezidență permanentă, dacă sunteți cetățean al unei țări din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, sau dacă sunteți cetățean al unei țări deja incluse în lista obligatorie pentru date biometrice. Accesați site-ul IRCC pentru detalii.
 • Solicitanții de vize de rezidență temporară, permise de studii și muncă vor furniza date biometrice o dată în fiecare 10 ani; cei care au furnizat date biometrice anterior, la fel vor beneficia de această prevedere.
 • Solicitanții de vize de rezidență permanentă vor furniza date biometrice odată cu fiecare solcitare nouă.    
 • În cazul în care ați depus o solicitare de viză de rezidență temporară, permis de studii sau muncă în trecut și nu sunteți sigur(ă) dacă ați furnizat date biometrice, vă rugăm să accesați site-ul IRCC pentru detalii și pentru a verifica dacă datele biometrice furnizate în trecut, mai sunt valabile
 • Accesați site-ul IRCC pentru a vedea lista țărilor cetățenii cărora au nevoie de vize pentru călătorii de scurtă durată în Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html
 • În cazul furnizării de date biometrice, cetățenia este considerată cetățenia declarată în punctul 6 (*Citizenship) din formularul de solicitare IRCC.
 • Solicitanții care au depus cereri online trebuie să prezinte Scrisoarea cu Instrucțiuni privind Datele Biometrice pentru a furniza date biometrice. Pentru detalii accesați ste-ul IRCC.
 • Solicitanții care depun cererile în persoană la CCV nu trebuie să prezinte Scrisoarea respectivă.
 • Cetățenii țărilor din Europa, Africa și Orientul Mijlociu, precum și cei din țările din Asia și Americi, deja incluse în lista obligatorie pentru date biometrice, sunt obligați să furnizeze date biometrice doar o dată în 10 ani, pentru orice solicitare de viză de rezidență temporară, permis de studii sau muncă. Cu toate acestea, în cazul unei solicitări de rezidență permanentă, aceștia vor furniza date biometrice indiferent de faptul dacă au mai furnizate aceste date în trecut.

Aflați dacă trebuie să vi se prelucreze datele biometrice.

Pasul 1

Citiţi toate informaţiile referitoare la condiţiile de acordare a vizelor/permiselor pe pagina de internet a IRCC şi descărcaţi formularele de cerere corespunzătoare scopului călătoriei dumneavoastră. Vă rugăm să accesați secțiunea PREGĂTEȘTE CEREREA pentru detalii referitor la vize/premise.

Pasul 2

Completaţi formularul de cerere şi celelalte documente relevante.
Formularele (inclusiv pagina cu coduri de bare) trebuie tipărite pe hîrtie albă de calitate, mată, folosind o imprimantă laser.

Pasul 3

Vă recomandăm cu insistenţă să citiţi politica de confidenţialitate care este anexată şi să completaţi şi semnaţi formularul de consimţământ CCV înainte de transmiterea solicitării către CCV. În cazul în care nu includeţi Formularul de consimţământ CCV completat şi semnat odată cu solicitarea, nu vom putea să vă ajutăm şi vom fi obligaţi să vă returnăm solicitarea.

Pasul 4

Prezentaţi-vă la Centrul Canadian de Vize (CCV); asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră paşaportul în original, fotografiile, formularele completate şi întreaga documentaţie justificativă, în conformitate cu lista de verificare a IRCC. Pentru serviciile CCV se vor percepe taxele aplicabile.

Pasul 5

Odată ajunși la CCV, prezentați actele, achitați taxele și primiți chitanța pentru plata taxei de viză și a serviciilor solicitate. Ulterior veți primi și numărul unic de identificare al cererii Dvs cu ajutorul căruia veți putea urmări online stadiul de procesare al acesteia.

Pasul 6

Achitați taxa de acordare a vizei conform instrucțiunilor de pe site-ul Serviciului de Acordare a Vizelor. În cazul depunerii cererii la CCV în persoană sau prin poștă, pe lângă taxa de acordare a vizei se achită și taxele pentru serviciile CCV.
Achitaţi taxa de acordare a vizei şi taxa pentru prelucrarea datelor biometrice prevăzută în lista taxelor şi serviciile CCV prin depozit bancar în baza ordinului de plată primit de la CCV. Plata se va efectua conform următoarelor rechizite bancare: 2251642101MD / EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca SA, EXMMMD22476 / beneficiar IOM Chişinău. Taxele se vor achita de fiecare solicitant.

Notă importantă: În cazul în care vi se solicită date biometrice, CCV le va colecta concomitent cu depunerea solicitării de viză. În acest caz nu depuneți solicitarea prin poștă. Taxa de C$85 (1232.50 Lei) va include şi serviciul de procesare şi transmitere a solicitării.

DEPUNE CEREREA PRIN POȘTĂ

 • Notă: Este posibil să vi se solicite date biomterice (amprente digitale și fotografii) la Centrele de Vize, în momentul depunerii unei solcitări de viză de vizitator, permis de studii sau muncă sau rezidență permanentă. Accesați site-ul IRCC pentru detalii.

Aflati daca trebuie sa vi se prelucreze datele biometrice.

Notă importantă: În cazul în care vi se solicită date biometrice, nu depuneţi solicitarea prin poştă, ci personal, la sediul CCV. CCV va colecta datele biometrice concomitent cu depunerea solicitării de viză.

Notă: dacă sunteți solicitant de viză de rezidență permanentă sau solicitant de viză de rezidență temporară și ați depus cererea online, puteți să vă prezentați pentru prelevarea datelor biometrice DOAR dacă ați primit Scrisoarea cu Instrucțiuni pentru Date Biometrice (Biometric Instructions Letter) din partea IRCC. Prelevarea datelor biometrice nu este posibilă fără prezentarea acestei scrisori.

Pasul 1

Citiţi toate informaţiile referitoare la condiţiile de acordare a vizelor/permiselor pe pagina de internet a IRCC şi descărcaţi formularele de cerere corespunzătoare scopului călătoriei dumneavoastră.

Pasul 2

Completaţi formularul de cerere şi celelalte documente relevante în format electronic și tipăriți-le. Formularele (inclusiv pagina cu coduri de bare) trebuie tipărite pe hîrtie alba de calitate, mată, folosind o imprimantă laser.

Notă importantă: Vă rugăm să verificați formularul de cerere tipărit și să vă convingeți de prezența codurilor de bare pe ultima pagină (6). Plasați pagina cu coduri de bare deasupra formularelor. Codurile de bare trebuie să fie tipărite clar, fără deformări sau pete. În caz contrar, procesarea cererii Dvs poate fi încetinită.

Dacă doriți să depuneți cererea fără a avea toate actele menționate în lista de control a IRCC, sunteți rugat(ă) să completați și să semnați Formularul de Renunțare CCV și să-l atașați la cererea de viză.

Lipsa Formularului de Renunțare CCV completat și semnat poate duce la întîrzieri în procesarea cererii sau refuzul acesteia.

Pasul 3

Citiţi politica de confidenţialitate care este anexată, completaţi şi semnaţi formularul de consimţământ CCV și atașați-l la solicitarea de viză.
Notă importantă: În cazul în care nu includeţi Formularul de consimţământ VFS completat şi semnat odată cu solicitarea, nu vom putea să vă ajutăm şi vom fi obligaţi să vă returnăm solicitarea.

Pasul 4

Contactaţi Centrul de Vize şi informaţi despre metoda preferată pentru depunerea solicitării.

Pasul 5

Achitați taxa de acordare a vizei și taxa pentru prelevarea datelor biometrice, dacă este cazul, conform instrucțiunilor de pe site-ul IRCC.

Notă importantă: În cazul în care solicitarea Dvs este recepționată fără dovada de plată a taxei de viză, nu vom putea să vă ajutăm și vom fi obligați să vă returnăm solicitarea. Taxele de vize pot fi achitate și prin depozit bancar, conform procedurii descrise în Pasul 6.

Pasul 6

Achitaţi taxa pentru serviciile CCV prin depozit bancar în baza ordinului de plată primit de la CCV prin e-mail sau fax. Plata se va efectua conform următoarelor rechizite bancare: 2251642101MD / EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca SA, EXMMMD22476 / beneficiar IOM Chişinău.

Notă importantă: În cazul în care solicitarea Dvs este recepționată fără dovada de plată a serviciilor CCV, nu vom putea să vă ajutăm și vom fi obligați să vă returnam solicitarea.

Pasul 7

Aranjați formularele și actele conform listei de verificare a IRCC.

Pasul 8

Completați și semnați Lista de verificare CCV Pentru Depunerea Actelor prin Poștă și asigurați-vă că ați inclus-o în dosar.

Pasul 9

Decideți asupra metodei preferate de returnare a actelor. Veți colecta actele în persoană sau doriți să le primiți prin poștă.

 1. Dacă ați optat pentru colectarea actelor în persoană sau printr-un reprezentant autorizat, veți primi o înștiințare pe email prin care vi se va cere să colectați actele la sediul CCV.
 2. Dacă doriți să vi se returneze actele prin serviciu de curierat sau cupon poștal preplătit, CCV vă va expedia actele după recepționarea acestora de la Serviciul de Acordare a Vizelor.

Pasul 10

Trimiteţi prin poşta formularele completate şi semnate, documentaţia justificativă, listele de verificare, Formularul de consimţământ CCV, paşaportul în original, fotografiile şi chitanţele bancare ce dovedesc achitarea taxelor de vize și a serviciilor CCV într-un plic sigilat pe adresa Centrului Canadian de Vize:
Organizația Internațională pentru Migrație str.
Ciuflea 36/1, MD-2001 Chişinău, Moldova.

Vă rugăm să includeţi adresa poştală completă şi să ataşaţi cuponul poştal de răspuns preplătit. Toate costurile poştale vor fi suportate de solicitant.

Pasul 11

Verificați trimiterea plicului cu serviciul de curierat sau compania poștală cu ajutorul căreia ați expediat actele către CCV.

Pasul 12

Veți primi un mesaj pe email ce va conține numărul unic de verificare al trimiterii Dvs (în cazul în care solicitarea Dvs este completă) sau un mesaj ce va conține informații despre deficiențele depistate în solicitarea Dvs (în cazul în care aceasta nu este complete sau conține erori).

Veți primi mesajul sus menționat pe parcursul a două zile lucrătoare din momentul recepționării cererii de către CCV.

Pasul 13

În cazul în care nu primiți mesajul cu numărul unic de verificare pe parcursul celor două zile lucrătoare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. În corespondența cu noi, vă rugăm să includeți următoarele date: numele Dvs complet, datele de contact, numărul facturii poștale și denumirea serviciului de curierat utilizat, data trimiterii solicitării.

Notă: În cazul în care solicitarea Dvs nu este completă, CCV vă va expedia un mesaj pe email pentru a vă informa despre deficiențele din solictarea Dvs. Vă rugăm să prezentați toate actele necesare pe parcursul a 5 zile lucrătoare din data trimiterii mesajului respectiv. În cazul în care nu veți prezenta actele în termenul menționat, CCV vă va returna solictarea.
Vă rugăm să accesați secțiunea Link-uri Importante și Utile a acestui website. Termenul de procesare al unei solictări depuse prin poștă poate fi mai mare din cauza perioadei de timp necesare pentru transportul solcitării de la și către CCV.
Solicitanții sunt rugați să verifice detaliile vizelor primite pentru a se asigura că termenul de valabilitate al acestora corespunde cu perioada propusă a călătoriei în Canada, numărului de intrări solicitate și scopului călătoriei. Acest lucru trebuie făcut imediat după colectarea pașaportului. Vă informăm că perioada de valabilitate și numărul de intrări sunt determinate exclusiv de Oficiul de Acordare a Vizelor și pot să difere de ceea ce ați solicitat în cererea depusă.
Cererile incomplete sau cu taxele neachitate nu vor fi procesate și vor fi returnate. Solicitanții sunt rugați să îndepărteze copertele/ husele din piele de pe pașapoarte înainte de a le trimite. CCV nu va fi responsabil de copertele/ husele pierdute.

TRANSMITE PAȘAPORTUL

În cazul în care aţi primit o notificare din partea Guvernului Canadei prin care vi se solicită paşaportul, atunci paşaportul dumneavoastră, împreună cu solicitarea de transmitere a paşaportului se pot depune prin intermediul Centrului Canadian de Vize.

Vă atenționăm asupra faptului că pentru serviciul de transmitere a pașaportului se va percepe taxa respectivă. Detalii puteți obține aici.

Împreună cu pașaportul (pașapoartele) vă rugăm să prezentați următoarele:

 • Mesajul cu solicitarea pașaportului (pașapoartelor) primit din partea IRCC
 • Taxa (taxele) respective de transmitere a pașaportului (pașapoartelor) de către CCV
 • Date de contact, inclusiv email, număr de telefon și adresa poștală
 • Formularul (formularele) de consimțământ CCV

Cum să depuneţi paşaportul:

În cazul în care primiţi o notificare din partea Guvernului Canadei prin care vi se solicită paşaportul, puteţi depune paşaportul şi solicitarea de transmitere a acestuia:

 1. Personal/ printr-un reprezentant împuternicit la CCV
 2. Prin curier/poştă la adresa CCV menţionată pe pagina ‘Contactaţi-ne.

Pentru restituirea paşaportului, aveţi posibilitatea de:

 1. A vă ridica paşaportul personal sau prin reprezentant împuternicit de la CCV;
 2. A expedia un plic autoadresat preplătit tur-retur prin curierat împreună cu paşaportul şi solicitarea de transmitere a acestuia.

Serviciile de transmitere a paşaportului oferite de CCV vă vor da posibilitatea de:

 1. A vă transmite paşaportul către Serviciul de Acordare a Vizelor în timp util şi în condiţii de siguranţă.
 2. A putea urmări stadiul de procesare al solicitării prin utilizarea instrumentului de urmărire (Tracking tool) de pe website-ul CCV